nieuws

D&O: AFM doet geen recht aan vertrouwensrelatie

Archief

Adviesbureau D&O vindt dat de AFM in een recente ‘boete-uitspraak’ een lijn inzet waarbij geen recht wordt gedaan aan de vertrouwensrelatie zoals die tussen consument en adviseur behoort te bestaan. “Binnen een dergelijke vertrouwensrelatie past het niet dat de adviseur van de consument schriftelijk bewijs vraagt van relevante informatie welke de consument aan de adviseur geeft”, aldus D&O.

D&O: AFM doet geen recht aan vertrouwensrelatie

Zo'n eis zou wellicht te rechtvaardigen zijn bij informatie waarvan de kans groot is dat de consument onbewust verkeerde informatie geeft, aldus D&O-topman Jurjen Oosterbaan Martinius (foto). "Dit geldt echter niet bij informatie waarvan de kans op dwaling aan de zijde van de consument te verwaarlozen is, zoals de hoogte van de AOW-uitkering of het actuele saldo van beschikbaar spaargeld."
Binnen de vertrouwensrelatie mag en zal de consument verwachten dat 'zijn' adviseur hem vertrouwt ten aanzien van de juistheid van de door hem aan de adviseur verstrekte informatie, vindt Oosterbaan. "Het verlangen van bewijsstukken inzake de inkomens- en vermogenspositie ligt meer op de weg van de contractpartij waarmee de consument een geldlening aangaat, zijnde de financier die het risico van non-betaling loopt." 
 
Zie: Bestuurlijke boete voor Huis & Hypotheek Woerden
 

Reageer op dit artikel