nieuws

DAS vindt online uitweg voor inzage dossiers

Archief

DAS Rechtsbijstand heeft een online oplossing gevonden voor inzage van tussenpersonen in schadedossiers van verzekerden. Verzekerden kunnen op een extranet eenvoudig met inzage akkoord gaan én de machtiging weer intrekken. In de afgelopen weken is een proef gehouden en komende maandag (15 juni) wordt het systeem operationeel.

DAS vindt online uitweg voor inzage dossiers

Kort voor de jaarwisseling werden uitvoerders van rechtsbijstandverzekeringen geconfronteerd met een uitspraak van de Haagse rechtbank. De rechter maakte duidelijk dat het zonder expliciete instemming van de verzekeringnemer niet is toegestaan dat derden (waaronder het intermediair) inzage hebben in een schadedossier. Een dergelijk mandaat kon niet langer bij het sluiten van de verzekering worden gegeven, maar diende voortaan bij elke claim opnieuw te worden gevraagd.
Het nieuwe systeem van DAS betekent een aanmerkelijke versnelling en vereenvoudiging. DAS geeft klanten inzicht in de behandeling van hun rechtsbijstandschade via een speciaal hiervoor gebouwde extranetvoorziening. Klanten kunnen per schade aangeven of zij willen dat hun tussenpersoon wordt geïnformeerd. Die machtiging kan op dezelfde manier weer worden ingetrokken, zo komt naar voren in de vrijdag verschijnende editie van AssurantieMagazine.

Reageer op dit artikel