nieuws

DAS vindt online uitweg voor inzage dossiers

Archief

DAS Rechtsbijstand heeft een oplossing gevonden voor inzage van tussenpersonen in schadedossiers van verzekerden. Verzekerden kunnen op een extranet eenvoudig met inzage akkoord gaan én weer intrekken.

Kort voor de jaarwisseling werden uitvoerders van rechtsbijstandverzekeringen geconfronteerd met een uitspraak van de Haagse rechtbank in een zaak tegen de directie van SRK Rechtsbijstand. De rechter maakte duidelijk dat het zonder expliciete instemming van de verzekeringnemer niet is toegestaan dat derden (waaronder het intermediair) inzage hebben in een schadedossier. Een dergelijk mandaat kon niet langer bij het sluiten van de verzekering worden gegeven, maar diende voortaan bij elke claim opnieuw te worden gevraagd.
    De rechter wees er in de uitspraak tegen SRK op, dat zijn vonnis voor álle rechtsbijstanduitvoerders gold.
 
Extranet
Sinds 1 januari van dit jaar kon verstrekking van dossiergegevens aan het intermediair louter worden uitgevoerd na een schriftelijke machtiging door de betrokken verzekeringnemer. Het nieuwe systeem van DAS betekent een aanmerkelijke versnelling en vereenvoudiging. In de afgelopen weken is een proef gehouden en komende maandag (15 juni) wordt het systeem operationeel.
    DAS geeft klanten inzicht in de behandeling van hun rechtsbijstandschade via een speciaal hiervoor gebouwde extranetvoorziening. Hier krijgen zij de beschikking over een algemeen overzicht van de schades, een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de behandelend juridisch medewerker in hun dossier, informatie over betalingen aan de klant en inzage in relevante documenten.
    Klanten kunnen per schade aangeven of zij willen dat hun tussenpersoon wordt geïnformeerd. Die machtiging kan op dezelfde manier weer worden ingetrokken.
 
De praktijk
Jan Moerland, directeur Legal Services van DAS, legt uit hoe het traject eruit ziet als een zaak wordt aangemeld. Moerland: "Wij sturen de verzekerde een ontvangstbericht met een inlogcode voor het extranet. Een dag later krijgt de klant per brief het wachtwoord. Met behulp van inlogcode en wachtwoord kan de klant inloggen op deze beveiligde internetomgeving. Daar kan de klant met één druk op de knop, per dossier, DAS machtigen om de tussenpersoon ook inzage te geven in de dossiergegevens."
 
   Een verzekerde kan de toestemming tot inzage ook weer intrekken. Moerland: "De tussenpersoon kan dan geen gegevens meer inzien, ook niet meer de stukken die hij vóór de intrekking van de machtiging nog wel kon raadplegen." 

Reageer op dit artikel