nieuws

Consumentenbond wil geen aanscherping hypotheekcode

Archief

De Consumentenbond wil geen aanscherping van de hypotheekgedragscode “zolang niet is aangetoond dat de huidige norm leidt tot problemen”. De bond vreest dat consumenten anders onnodig beperkt dreigen te worden in hun financieringsmogelijkheden bij de aankoop van hun huis. Toezichthouder AFM moet eerst maar eens onderbouwen waarom aanscherping nodig is, vindt de bond.

Consumentenbond wil geen aanscherping hypotheekcode

De AFM stelde eerder al dat hypotheekadviseurs te vaak gebruik maken van de uitzonderingsregel van hun eigen gedragscode. Dinsdag deed de toezichthouder dat opnieuw, nadat de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) resultaten van een onderzoek onder hypotheekadviseurs had geopenbaard. Daaruit blijkt dat meer dan de helft geregeld gebruik maakt van de mogelijkheid om af te wijken van de normen uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en een lening aanvragen die hoger is dan ruwweg 4,5 maal het jaarinkomen.
"De hypotheekadviseur moet altijd een passend hypotheekadvies geven aan consumenten", vindt de Consumentenbond. "De huidige gedragscode geeft adviseurs daarom de mogelijkheid om van de norm af te wijken en zo maatwerk te bieden, mits verantwoord en goed onderbouwd." De bond roept de AFM op zijn toezichtstaak uit te oefenen en te controleren of adviseurs de uitzonderingsregel overtreden in plaats van aan te sturen op scherpere regels.

Reageer op dit artikel