nieuws

Bos vindt leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekering meevallen

Archief

Minister Bos (Financiën) vindt dat verzekeraars een autoverzekering niet zouden moeten weigeren, uitsluitend omdat iemand ouder is dan bijvoorbeeld 65 jaar. Echter, “in bepaalde situaties kan het weigeren om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan met een oudere verzekerde redelijk zijn”, aldus de minister.

Bos vindt leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekering meevallen

In antwoord op vragen van de Kamerleden Vos en Wolbert (beiden PvdA) zegt Bos: "Verzekeraars bepalen zelf of en op welke wijze het element leeftijd doorwerkt in hun premie- en acceptatiebeleid." Hij is wel van mening dat verzekeraars leeftijdscriteria zorgvuldig moeten hanteren en zich bewust moeten zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens Bos krijgt alleen het relatief geringe aantal ouderen dat van verzekeraar wil wisselen mogelijk te maken met een weigering of met een hogere premie. Van frequente weigering door verzekeraars om ouderen te verzekeren is echter geen sprake, aangezien altijd nog de helft van de bij het onderzoek betrokken verzekeraars blijkbaar wel bereid is tot acceptatie.

Verder heeft klachteninstituut Kifid in de afgelopen jaren geen klachten op dit terrein  ontvangen. "Voorts kan worden opgemerkt dat verzekeraars alleen al om commerciële redenen de 65-plussers niet links laten liggen, aangezien het gaat om een grote en nog groeiende groep in onze samenleving."

Reageer op dit artikel