nieuws

‘Bonusgarantie leidt tot veel premieverlies’

Archief

"De bonusgarantie zoals die door een aantal autoverzekeraars wordt gevoerd, leidt tot premieverlies, ontregelt de bonus-malusladder en daarmee ook de premiestructuur en het premieniveau voor autoverzekeringen. Een dergelijke garantie moet dan ook ontraden worden."

 

  &nbspDat zei in juni 1984 voorzitter Ubbink van de Contact Commissie Motorrijtuigverzekering naar aanleiding van een, in opdracht van deze commissie door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek uitgevoerd onderzoek. Het was de zoveelste uiting van verontrusting over de ontwikkeling van premie- en provisievolumes in de concurrentiestrijd die sinds begin 1982 onder autoverzekeraars woedde.

 

  &nbspOp de lange duur heeft de bonusgarantie hetzelfde effect als vroeger bij de no-claimkorting werd gesignaleerd: de automobilist maakt om de paar jaar een schade, maar behoudt toch die hoogste bonus, aldus Ubbink. "De meeste verzekerden blijven in de hoogste treden hangen, de lagere tredes lopen leeg en dat kost veel premie."

 

Duizend brieven

Bij de toenmalige organisatie Konsumenten Kontakt waren circa duizend brieven binnengekomen over spaarkascontracten. Publicaties van genoemde organisatie en enkele tv-uitzendingen van De Konsumentenman (Frits Bom) hadden deze stroom op gang gebracht. De brieven werden overhandigd aan de Ombudsman voor het spaarkasbedrijf. Het ging overigens niet alleen om klachten over afkoopwaarde en dergelijke, maar ook verzoeken om informatie over alternatieve spaarmogelijkheden. Die laatste zouden voor afhandeling teruggaan naar Konsumenten Kontakt.

 

Rechtsbijstand

De twee grote gespecialiseerde maatschappijen Arag en DAS kondigden een nieuw element in de rechtsbijstandverzekering aan. Er zou eind 1984 in de gezinspolissen een verzekerd bedrag worden ingevoerd, dat wil zeggen een ‘plafond’ voor externe kosten per schadegeval.

 

Paul Nouwen

Het toenmalige boegbeeld van de Nederlandse levensverzekeraars, de recentelijk overleden Paul Nouwen, hield in Parijs een inleiding op het internationale congres over marketing in verzekeringen. "Wij moeten het verzekeringsbedrijf gaan profileren als uitvoerder van pensioenen, zowel die op individuele basis zijn gesloten als die welke werkgevers aan werknemers toezeggen. Dát moet ons imago zijn. Dát moet in de doelstellingen staan van de marketingmanagers en van de public-relationsmanagers van verzekeringsbedrijven, wanneer zij hun miljoenen kostende perscampagnes realiseren. Beter is het, dat in ieder land de gezamenlijke levensverzekeraars middelen bijeenbrengen om hun functioneren als aantrekkelijke pensioenverzekeraar naar voren te brengen."

 

Vergrijzing bij actuarissen

Simon van Vuure, destijds directeur bij Delta Lloyd, vroeg aandacht voor de vergrijzing; niet de vergrijzing in het algemeen, maar die in de beroepsgroep actuarissen. "Bij de sterke uitbreiding van de verzekeringsgedachte in de jaren zestig en zeventig is het aantal actuarissen niet evenredig gegroeid", aldus Van Vuure. "Wij zullen met elkaar wegen moeten vinden om jonge mensen enthousiast te maken voor het actuarisschap."

 

Interpolis had onder protest geparticipeerd in het initiatief van de NVL om naar aanleiding van het faillissement van De Wereld in een aantal schrijnende gevallen iets te doen voor de betrokken verzekeringnemers. "De motieven welke tot deze hulpactie hebben geleid, blijken deels politiek getint en onder meer gericht op voorkoming van invoering van een eventueel garantiefonds voor het verzekeringswezen." Dat zei hoofddirecteur Leo Berndsen tijdens de aandeelhoudersvergadering van Interpolis.

 

Reageer op dit artikel