nieuws

Beloning buitendienst staat bij assurantiekantoren onder druk

Archief

Winstdeling is in opkomst

 

Het totale inkomen van een buitendienstadviseur van een assurantiekantoor is dit jaar ten opzichte van 2007 gemiddeld met 5% gedaald tot _ 3.224. Dat blijkt uit het nieuwe salaris- en prestatieonderzoek van D&O onder assurantiekantoren.

 

Afgezet tegen een prijsinflatie van 4,2% over dezelfde periode, betekent dit een forse inkomensachteruitgang voor buitendienstadviseurs. In 2007 bestond de totale beloning van een gemiddelde buitendienstadviseur voor ruim 70% uit vast salaris. In 2009 is het aandeel vast salaris in het totale inkomen gestegen tot 81% en is het aandeel variabele beloning gedaald tot 19%. Gemiddeld is het vaste maandsalaris in 2009 gestegen met 5% tot _ 2.620 (2.487) en de variabele beloning gedaald met 33% tot _ 604 (906).

 

  &nbspDe provisieregeling per post is bij assurantiekantoren nog steeds de meest voorkomende vorm van variabele beloning, maar de bonusregeling komt steeds vaker voor. Op dit moment heeft 28% van de kantoren die een variabele beloningsregeling kennen, een bonusregeling. Duidelijk in opkomst is de winstdelingsregeling als variabele beloningsregeling voor buitendienstadviseurs. Opvallend is ook het stijgend aantal kantoren dat kiest voor een regeling voor buitendienstadviseurs gebaseerd op 100% vast salaris.

 

Omzetdoelstellingen

De omzetdoelstellingen voor de totale groep buitendienstadviseurs zijn voor 2009 ten opzichte van 2007 met 1% gedaald. De gemiddelde omzetverwachting (netto geboekte provisie minus terugboekingen op levenproducten) bedraagt _ 82.500. Zakelijke advieskantoren en gespecialiseerde hypotheekkantoren hanteren echter hogere doelstellingen voor hun adviseurs dan traditionele particuliere schadekantoren. Voor 46% van de kantoren is de veranderde werkwijze door de WFT, die voor de adviseurs tijdrovender is, de belangrijkste reden de doelstellingen licht te verlagen.

 

  &nbspDe meeste kantoren (37%) investeren extra in het verhogen van het deskundigheidsniveau – boven het basisniveau – van hun adviseurs om de afgesproken doelstellingen te behalen.

 

Reageer op dit artikel