nieuws

Beloning buitendienst assurantiekantoren onder druk

Archief

Het totale inkomen van een buitendienstadviseur van een assurantiekantoor is in 2009 ten opzichte van 2007 gemiddeld met 5% gedaald tot € 3.224. Dat blijkt uit het nieuwe salaris- en prestatieonderzoek van D&O onder assurantiekantoren.

Beloning buitendienst assurantiekantoren onder druk

Afgezet tegen een prijsinflatie van 4,2% over dezelfde periode, betekent dit een forse inkomensachteruitgang voor buitendienstadviseurs. In 2007 bestond de totale beloning van een gemiddelde buitendienstadviseur voor ruim 70% uit vast salaris. In 2009 is het aandeel vast salaris in het totale inkomen gestegen tot 81% en is het aandeel variabele beloning gedaald tot 19%. Gemiddeld is het vaste salaris in 2009 gestegen met 5% en de variabele beloning gedaald met 33%. De provisieregeling per post is bij assurantiekantoren nog steeds de meest voorkomende vorm van variabele beloning, maar de bonusregeling komt steeds vaker voor. Op dit moment heeft 28% van de kantoren die een variabele beloningsregeling kennen, een bonusregeling. Duidelijk in opkomst is de winstdelingsregeling als variabele beloningsregeling voor buitendienstadviseurs.

Reageer op dit artikel