nieuws

Allianz vernieuwt zakelijk rechtsbijstandaanbod

Archief

Als gevolmachtigde van DAS, heeft Allianz Nederland zijn pakket met zakelijke rechtsbijstandverzekeringen vernieuwd. Het gaat hierbij vooral om de introductie van het product RechtsPartner en de uitbreiding van de Optimaaldekking.

Allianz vernieuwt zakelijk rechtsbijstandaanbod

Bij RechtsPartner kunnen verzekerden rekenen op persoonlijk juridisch advies van een vast team mkb-specialisten. Bij inschakeling van externe deskundigen geldt een maximale vergoeding tot € 50.000 per gebeurtenis. De dekking is inclusief incassobijstand.
In de Optimaaldekking is de vergoeding voor advocaatkosten verhoogd naar € 35.000 per gebeurtenis. Ook de Optimaal dekking is inclusief incassobijstand.
De rechtsbijstandportefeuille van Allianz omvat een premie-inkomen van € 2,5 mln. Dit is exclusief de autorechtbijstandportefeuille.

Reageer op dit artikel