nieuws

AFM uit opnieuw kritiek op kredietbemiddelaars

Archief

Uit het zelfonderzoek dat financiële dienstverleners over 2008 bij toezichthouder AFM hebben gedaan (self assessment) blijkt dat het op menig kantoor mager gesteld is met de kennis van hypotheken en consumptief krediet. Van de hypotheek- en kredietbemiddelaars geeft respectievelijk 16% en 19% aan dat een of meerdere leidinggevenden niet over de juiste diploma’s beschikt.

AFM uit opnieuw kritiek op kredietbemiddelaars

Voorts concludeert de toezichthouder dat bemiddelaars te gemakkelijk hun verantwoordelijkheid verschuiven naar geldverstrekkers. Eén op de vijf laat het helemaal van de geldverschaffer afhangen of een klant zijn (hypothecaire) krediet krijgt, "hoewel de bemiddelaar zelfstandig moet bepalen of de kredietlast voor de klant verantwoord is".
Verder meldt 56% dat bij de advisering van impactvolle producten de feitelijk leidinggevenden alle adviezen controleren op volledigheid en juistheid. Bij het vorige zelfonderzoek in 2006 was dit nog maar 26%.
Van de kantoren die aan het onderzoek meededen kreeg 44% op vier of meer van de achttien aandachtspunten kritiek. De helft kreeg op maximaal drie punten kritiek, terwijl 6% helemaal geen kritiek van de AFM kreeg. Een kleine minderheid van de dienstverleners (3%) stuurde het zelfonderzoek überhaupt niet retour, tegen 7% bij de vorige self-assessments in 2006. De weigeraars kunnen maatregelen verwachten, kondigt de AFM aan.

Reageer op dit artikel