nieuws

AFM: ‘Geen discriminatie voor hypotheken in probleemwijken’

Archief

“Toezichthouder AFM constateert geen signalen dat er op hypotheekgebied gediscrimineerd wordt naar leefgebied in probleemwijken.” Dat antwoordde minister Bos (Financiën) vrijdag op Kamervragen naar aanleiding van een artikel in De Volkskrant over ‘redlining’ in Vogelaarwijken.

AFM: ‘Geen discriminatie voor hypotheken in probleemwijken’

De AFM constateert, volgens Bos, dat sinds de kredietcrisis hypotheekaanvragen in het algemeen kritischer worden beoordeeld. Maar dat vanuit het perspectief van verantwoord financieren en het beperken van financiële risico's voor zowel de financier als voor de geldnemer. "Ook heeft de AFM in haar toezicht de afgelopen twee jaar het onterecht afwijken van de tabel uit de gedragscode aan de orde gesteld", aldus Bos. "Dit kan in een aantal gevallen het gevolg hebben dat er minder hypotheek wordt verstrekt. Er werd namelijk in het verleden te veel gebruik gemaakt van de explain-bepaling in deze gedragscode. Dit alles kan ertoe leiden dat er momenteel inderdaad minder aanvragen worden gehonoreerd. Dit staat evenwel los van het gebied waarin de woning is gelegen", aldus Bos.

Reageer op dit artikel