nieuws

AFM geeft aanwijzingen voor dienstverleningsdocument

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft nadere uitleg gegeven over het dienstverleningsdocument. Tussenpersonen moeten dat vanaf 1 juli aan klanten overhandigen bij advies en/of bemiddeling van complexe levensverzekeringen en hypothecaire kredieten. In de leidraad geeft de toezichthouder tips en aanwijzingen voor de samenstelling van zo’n document.

AFM geeft aanwijzingen voor dienstverleningsdocument

De AFM laat de vormgeving van het document vrij, maar hoopt dat intermediairs de omvang beperken tot maximaal 1,5 A4tje in plaats van tien pagina's. Praktijkvoorbeelden zal de AFM toetsen en waar nodig zal de autoriteit begin 2010 alsnog gestandaardiseerde modellen gaan voorschrijven. Dat zal vooral het geval zijn als onvoldoende transparantie wordt verschaft over de beloning.
De AFM wil in ieder geval dat er minimaal drie onderwerpen in het document aan bod komen: duidelijkheid over de aard en de reikwijdte van de dienstverlening, duidelijkheid over de soort beloning en duidelijkheid over de hoogte van de vergoeding. Daarnaast acht de AFM het voor de klant van belang dat hij weet dat het om integraal advies gaat of alleen productadvies en dat de adviseur aangeeft of hij objectief is of contractuele verplichtingen heeft. Verder wil de toezichthouder dat de beloning per productsoort wordt weergegeven. Als er uitsluitend op fee- of op provisiebasis gewerkt wordt, wil de AFM dit expliciet vermeld hebben, daarbij wijzend op de passende provisieregels.

Reageer op dit artikel