nieuws

VVAA: € 1,4 mln voor beleggingspolissen

Archief

VVAA heeft, na goedkeuring door ombudsman Wabeke, een compensatievoorstel aan houders van een beleggingspolis voorgelegd. De artsenverzekeraar trekt daarvoor ruim € 1,4 mln uit.

VVAA (inclusief Olma) is goed voor 10.669 polissen, waarvan er 1.681 in aanmerking komen voor terugbetaling van ingehouden kosten. Daarvoor trekt de artsenverzekeraar ruim € 1,4 mln uit. Daarin is een bedrag van € 280.000 begrepen voor schrijnende gevallen. VVAA/Olma gaat ex-polishouders op eigen initiatief benaderen voor een tegemoetkoming, mits de polis langer dan vijf jaar heeft gelopen. Het kostenplafond dat wordt gehanteerd, bedraagt 2,45% per jaar bij minimaal € 1.200 aan jaarpremie en 2,85% voor kleinere polissen.
 
Van de kleinere verzekeraars op de markt voor unit-linkedverzekeringen die een voorstel hebben neergelegd bij Wabeke, moeten nu Loyalis, Conservatrix, Robein, Legal & General en DSB Bank nog met een regeling komen. Generali, De Goudse, Allianz en Cardif hebben al een eigen compensatieregeling aangeboden.

Reageer op dit artikel