nieuws

‘Verzekeraars staan er beter op’

Archief

Ondanks de financiële crisis is in ons land de houding ten aanzien van verzekeraars verbeterd. Circa 38% van de Nederlanders heeft een positief beeld van verzekeraars en dat was vorig jaar slechts 26%. Dit blijkt uit een onderzoek door Blauw Research in opdracht van Cardif.

Net als in 2008 staan vrouwen vaker positief tegenover verzekeraars dan mannen (41% om 34%). Bovendien heeft een op de drie ondervraagden het afgelopen jaar een positieve ervaring gehad met een verzekeraar. In de provincie Groningen is men momenteel het meest positief over verzekeraars (52%), gevolgd door Drenthe (48%). In Overijssel is men het minst positief (29%).
De positieve ervaringen die Nederlanders hebben verkregen ten aanzien van verzekeraars, zijn vooral tot stand gekomen door een soepele en snelle afhandeling van een schade. Diezelfde soepele afhandeling wordt ook het belangrijkste onderdeel van een verzekeraar gevonden. Daarnaast is de betrouwbaarheid van financiële producten in de ogen van de consument van groot belang. Beduidend meer nog dan een lage prijs of persoonlijk contact, aldus Blauw Research.

Reageer op dit artikel