nieuws

Vertel jij met trots op feestjes…

Archief

Bij de warme bakker

Vertel jij met trots op feestjes…

Twee bevriende tussenpersonen troffen elkaar afgelopen zaterdagmorgen tijdens een weekendje in Frankrijk bij de drukbeklante warme bakker.
    Marcel: "Heb je het al gelezen? Erasmus gaat zich toeleggen op vermogensop- en afbouwproducten."
    Patrick: "Nou ben ik meer een schademan, dus wat moet ik me voorstellen bij vermogensafbouwproducten?"
    Marcel: "Tja, mmm, je hebt toch wel eens van woekerpolissen gehoord?! Geintje."
 
Patrick: "Ik zag gisteravond op AM Web dat NVA en NBVA samen met de AFM een 'Taskforce Opruiming Onderkant' willen oprichten."
    Marcel: "Nou, dan kunnen ze ook mooi het polisarchief in mijn sousterrain op orde helpen brengen."
 
Marcel: "Ik zag trouwens gisteren in een vastgoedblad dat de eigenaren van de Hans Anders-keten de boedel van Icesave hebben opgekocht."
   Patrick: "Heb ik ook gehoord. Ze willen een doorstart maken onder de naam Specksave."
 
De bakker: "Ha, mijnheer Van Galen, u bent altijd in voor iets nieuws, toch?"
   Patrick: "Jawel, innovatie is een hobby van mij."
De bakker: "Wij hebben een nieuwe graansoort zonder kaf ontdekt, het zogeheten kockelkoren. Een halfje proberen?"
   Patrick: "Nou, doe dan maar een heel wit, gesneden."
 
Springen bij Mooi weer De Leeuw 
Op zaterdag 2 mei kwam tv-presentator Paul de Leeuw met een inhaker op de jongste reclamecampagne van Allsecur.
Tientallen mensen hadden in de afgelopen maanden als wens geuit, dat zij ook wel eens van een dak wilden afspringen om vervolgens te landen in kussens.
De Leeuw liet een meisje uit het publiek haar wens vertellen. Na het vertonen van een stukje uit de reclame van Allsecur, vertelde de presentator dat wel 25 mensen deze wens hadden geuit.
In groepen van acht personen mochten ze daarna van het vier meter hoge dak van de studio naar beneden springen, in de zithouding die door veel mensen ook in het zwembad wordt gepraktiseerd.
Zorgvuldig werd ervoor gewaakt dat in beeld noch in gesproken woord de naam van Allsecur viel.
 
ONVZ: 'Krijg ik nog een zoen van je?'  
Zorgverzekeraar ONVZ heeft tweehonderd speciale exemplaren van het boek 'Krijg ik nog een zoen van je?' gesponsord. Deze uitgave is bestemd voor de leestafels van hospices, thuiszorgorganisaties voor terminale zorg en een aantal verpleeg- en verzorgingstehuizen met hospicevoorziening in Nederland. Door dit boek kunnen patiënten, gasten en andere belangstellenden genieten van een liefdesverhaal en daarnaast meer te weten komen over de werkwijze en mogelijkheden van een hospice.
Vorige week is door de schrijver Cees Smit het eerste speciale exemplaar overhandigd aan Martin Kerkhof, directeur Commerciële Zaken van ONVZ. De eerste druk kwam uit in het najaar van 2008. Er zijn tot nu toe ruim 5.700 exemplaren verkocht, met een opbrengst van zo'n _ 16.000. Smit schenkt alle royalty's en de winstdeling van zijn boek aan de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.
Meer informatie staat op www.krijgiknogeenzoenvanje.nl. Het boek is te koop in alle boekwinkels à € 9,95 per stuk.
 
Assurantie Golfdag al snel volgeboekt
De Assurantie Golfdag 2009 geniet een grote belangstelling bij branchegenoten. Een paar dagen na de aankondiging in onder meer deze rubriek, kregen nieuwe aanmelders al te horen dat ze op een reservelijst terecht zouden komen.
Het evenement, dat dit jaar voor de dertigste keer wordt gehouden, vindt plaats op vrijdag 3 juli a.s.
 
Help Stef aan een betere naam  
Er is een nieuwe club voor assurantietussenpersonen opgericht onder de wel erg aparte naam Stichting ter bevordering van Eerlijk Financieel Advies, afgekort Stefa.
"Kan dat nou niet anders!?", zou FBTO-stem Bennie Jolink zeggen. Laten we eens voor de initiatiefnemers van Stefa meedenken voordat ze veel kosten gaan maken met een logo en drukwerk etc. Een transparante naam zou bijvoorbeeld KATO kunnen zijn, wat staat voor Kleine Assurantie-Tussenpersonen Organisatie.

Reageer op dit artikel