nieuws

Verbond ziet wettelijk provisieplafond niet zitten

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is ten aanzien van woonlasten- en kredietbeschermers tegenstander van een wettelijk verankerd provisiemaximum zonder transparantie. “Dat is een te vergaande ingreep in de marktvrijheid en dient het belang van de klant niet optimaal”, is de motivering.

Verbond ziet wettelijk provisieplafond niet zitten

Het Verbond reageert hiermee op het voorstel dat dinsdag door Fidin (NVA en NBVA) naar buiten is gebracht tijdens het jaarcongres van AssurantieMagazine. Uit een recent bliksemonderzoek van toezichthouder AFM is naar voren gekomen dat bij betalingsbeschermingsverzekeringen in uiterste gevallen tot 43% (bij hypothecair krediet) en 82% (bij consumptief krediet) provisie wordt betaald.   
"Wij hadden dergelijke signalen eveneens gekregen en pleiten er daarom al enige tijd voor deze producten onder de werking van het nieuwe wettelijke regime van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO) te brengen", aldus het Verbond. In een brief aan minister Bos (Financiën) van 30 maart jl. dringt het Verbond  aan op een zo snel mogelijke verbreding van het BGFO-regime naar woonlasten- en uitvaartverzekeringen, "waardoor helderheid over de beloning van de adviseur ontstaat en zekerheid dat de behoeften van de klant leidend zijn".

Reageer op dit artikel