nieuws

Veel bedrijven Bommelerwaard wachten nog op compensatie

Archief

Overheid doet soms

 

omstreden beroep

 

op ‘eigen schuld’

 

De particuliere schadeclaims zijn inmiddels afgehandeld, maar het wil nog niet zo vlotten met de schadedossiers van bedrijven uit de Tieler- en Bommelerwaard, die zijn ingediend naar aanleiding van de stroomstoring die in december 2007 werd veroorzaakt door een ongeluk met een Apache-gevechtshelikopter.

 

De Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, de overheidsinstantie die is belast met de afhandeling van de claims, meldde deze maand dat alle particulieren die recht hadden op een vergoeding inmiddels zijn uitbetaald. "Er zijn nu bijna 2.300 claims afgerond en er is ruim _ 687.000 aan particulieren uitbetaald. Er zijn ruim 1.700 dossiers waarbij we een vaststellingsovereenkomst hebben verstuurd, waar niet op is gereageerd. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de claim ook is ingediend bij de verzekering. Omdat je niet dubbel mag claimen, laten particulieren de claim die ze bij ons hebben ingediend liggen."

 

Bedrijven

Van de ruim 2.600 door gedupeerde bedrijven ingediende claims zijn er bijna 500 ingetrokken, aldus de woordvoerder. "Er zijn inmiddels circa 1.000 bedrijven uitbetaald of staan op het punt uitbetaald te worden. Bij een kleine 300 claims is een vaststellingsovereenkomst verzonden. We wachten veelal nog op een reactie van de indiener van de claim. Er zijn nog rond de 850 dossiers in behandeling. Hierbij is nog een taxatieonderzoek gaande of het dossier ligt ter beoordeling voor. De inzet is om alle resterende bedrijven die daarvoor in aanmerking komen, nog voor juni een vaststellingsovereenkomst te sturen."

 

Jurisprudentie

Of dat gaat lukken, is zeer de vraag. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst die op 18 mei in Waarder werd georganiseerd door de Dienst Regelingen, het ministerie van Defensie, de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en MKB Nederland bleken veel genodigden het niet eens te zijn met de schikkingsvoorstellen van de Dienst Regelingen. Met name de ‘eigenschuldcomponent’, een korting op de uitkering die de Dienst hanteert voor ondernemers die bijvoorbeeld geen noodaggregaat konden inzetten, werd niet geaccepteerd. Er zou hierover inmiddels ook jurisprudentie bestaan, waaruit blijkt dat ondernemers zich van de rechter niet hoeven voor te bereiden op langdurige stroomstoringen. In individuele gesprekken wordt nu gepoogd om tot een vergelijk te komen met gedupeerden.

 

kaarslicht eten door de stroomstoring in december 2007.

Reageer op dit artikel