nieuws

Uitvaartverzekeringen blijven nog buiten beloningsregels

Archief

AFM ziet onzorgvuldige verkoop

 

De provisies op uitvaartverzekeringen worden voorlopig niet openbaar voor klanten. Evenmin komt er voor deze producten een verbod op bonusprovisies.

 

Dat valt af te leiden uit antwoorden van minister Bos (Financiën) op Kamervragen. De bewindsman stelt weliswaar van toezichthouder AFM te hebben vernomen dat er "zeer hoge provisies worden betaald bij de verkoop van uitvaartverzekeringen". Hij wenst de beloningsregels echter niet op korte termijn aan te passen. "De reikwijdte van de provisieregels zal ik uiterlijk in de eerste helft van 2010 evalueren. Dan zal worden bekeken of uitvaartpolissen onder de provisieregels moeten worden gebracht."

 

  &nbspHet Verbond van Verzekeraars is teleurgesteld in de antwoorden van de minister. Het Verbond pleitte er eerder voor om de beloningsregels uit het BGFO per 1 juli ook van toepassing te verklaren op uitvaart- en woonlastenpolissen. "Ter voorkoming van mogelijke reputatieschade voor de verzekeringsbranche als geheel", zo motiveren de verzekeraars. "Het kan zijn dat bemiddelaars uitwijken naar de verkoop van producten waarvoor onzichtbaar hoge provisies worden afgerekend. Wij vinden het risico te groot dat de wijze waarop deze producten worden verkocht niet altijd aansluiten op de zorgvuldigheidscriteria en transparantieregels die branchebreed zouden moeten gelden."

 

Onzorgvuldig

  &nbspBos deelt die vrees, afgaande op de beantwoording van vragen van PvdA-Kamerlid Mei Li Vos. "De AFM heeft veel klachten en signalen over uitvaartverzekeringen ontvangen", schrijft Bos. Hij meldt dat uitvaartverzekeringen momenteel wel onderwerp van onderzoek door de AFM zijn.

 

  &nbspIn het jaarverslag over 2008 zegt de toezichthouder zelf al dat "er signalen zijn dat uitvaartverzekeringen door een aantal partijen op onzorgvuldige wijze worden verkocht". De toezichthouder stelt "minder effectief dan gewenst" te kunnen optreden, omdat de polissen zijn vrijgesteld van adviesregels. "De AFM onderzoekt in hoeverre zij met het huidige instrumentarium deze praktijken afdoende kan aanpakken."

 

  &nbspAfgaande op de antwoorden van Bos zal dat niet eerder zijn dan in 2010. Het debat in de Tweede Kamer over de tweede versie van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO) zou dat scenario nog kunnen veranderen.

 

Reageer op dit artikel