nieuws

Stefa komt voort uit onvrede over belangenbehartiging intermediair

Archief

Versnippering

   Federatie Fidin zet een vraagteken bij de noodzaak van weer een nieuwe club. "Er zijn al vaker van dit soort initiatieven geweest en ze blijken in de praktijk lastig overeind te houden. Het is jammer dat er, juist nu NVA en NBVA zich aaneensluiten, weer sprake is van versnippering. Het bestuur van Stefa is in elk van harte uitgenodigd om te vertellen waarom ze ontevreden zijn over onze belangenbehartiging", zegt Rienk Andriessen namens Fidin.
 
Stopwouterbos.nl
   De kiem van Stefa werd vorig jaar gelegd via de site www.stopwouterbos.nl, vertelt Monique van Es. "Daar kwamen zoveel reacties op, dat we besloten hebben om door te gaan."
 
   Stefa zegt een maatschappelijk draagvlak te zoeken voor transparante en begrijpelijke beloningsvormen, waarbij belangen "van én de consument én de financieel adviseur gediend zijn". Verder streeft de stichting naar het bevorderen en delen van kennis om tot meer efficiency en kostenreductie in de bedrijfsvoering te komen.
 
Contributie
Stefa vindt ook dat de hoogte van de contributie voor bestaande brancheorganisaties voor veel kantoren een struikelblok is "Wij hebben een lagere overhead waardoor wij minder contributie hoeven te vragen." Stefa denkt aan een bijdrage van om en nabij de € 400 per jaar."
 
   Bureau D&O verwacht dat Stefa er snel achter zal komen dat hoogwaardige belangenbehartiging forse kosten met zich meebrengt. Bovendien zal de organisatie spoedig ondervinden dat vooral 'volume' belangrijk is om bij verzekeraars en politiek zaken af te dwingen, aldus D&O.
 
   Fidin voegt daaraan toe dat Stefa een behoorlijke dobber zal krijgen aan de belangenbehartiging bij de overheid. "Wij zijn met acht beleidsmedewerkers bezig om alle dossiers door te spitten, de pijnpunten te verzamelen en die te bespreken met de AFM of het ministerie", aldus Andriessen. "Met een kleiner team kun je dat nauwelijks bolwerken."

Reageer op dit artikel