nieuws

Schadesturing bij auto’s is niet illegaal volgens scan NMA

Archief

Economische machtspositie

De NMA besloot tot het uitvoeren van een scan na diverse signalen vanuit de auto(ruit)schadeherstelbranche over een mogelijk concurrentiebeperkende rol die verzekeraars met hun schadesturing in deze markt zouden spelen. Er werd onder meer geklaagd over het feit dat verzekeraars hun polishouders een verhoogd eigen risico in rekening brengen als zij hun auto laten herstellen in een niet door de verzekeraar geselecteerd schadeherstelbedrijf. Verder zouden verzekeraars misbruik maken van hun economische machtspositie door onredelijk lage uurtarieven op te leggen aan schadeherstellers en zouden er via het Audatex-systeem kartelafspraken worden gemaakt, onder andere over onderdeelprijzen en arbeidstijden. Ten slotte zouden verzekeraars niet altijd de goedkoopste schadeherstelbedrijven selecteren.
 
Inkoopvoordelen
Uit de enquête bleek dat de inkoopvoordelen die verzekeraars door de schadesturing bij herstelbedrijven bedingen in het voordeel werken van de verzekerden. Aan de andere kant is de vrije schadestroom de laatste jaren afgenomen ten faveure van de gestuurde schade en komen steeds minder schadeherstellers in aanmerking voor gestuurde schade. Dat heeft tot gevolg dat de hoeveelheid werk per niet- geselecteerd schadeherstelbedrijf terugloopt.
 
   De NMA realiseert zich dan ook dat steeds meer schadeherstellers moeite hebben om winstgevend te opereren. Er kan echter niet worden ingegrepen, omdat geen sprake is van enige overtreding van de Mededingingswet. Daarvoor zijn de marktaandelen (nog) te klein. Indien meer verzekeraars zich in de toekomst aansluiten bij samenwerkingverbanden als Schadegarant en Topherstel of individuele verzekeraars gaan fuseren, zal de NMA opnieuw gaan beoordelen of er sprake is van een economische machtspositie.
 
Vervolgstappen
Volgens voorzitter Gerard Regels van de Stichting Eerlijk Schadeherstel (SES), een organisatie van schadeherstellers die zich hebben verenigd om iets te doen tegen de in hun ogen oneerlijke schadesturingspraktijken van verzekeraars, heeft de NMA zijn werk niet goed gedaan en de cijfers niet goed geïnterpreteerd. Het SES bestuur gaat zich dan ook binnenkort beraden op vervolgstappen. "We willen graag nog eens met de NMA om de tafel", aldus Regels.
 
   Johan Schoonhoven van Schadegarant is juist blij met de uitkomsten van het onderzoek. "Het toont weer aan dat Schadegarant de grenzen van het mededingingsbeleid scherp op het netvlies heeft. Wij willen dan ook niet dat ons marktaandeel in schadeherstel verder groeit, omdat we weten dat we dan ons bestaansrecht op het spel zetten."

Reageer op dit artikel