nieuws

Schadelast Waarborgfonds vorig jaar met 10% gestegen

Archief

De schadelast voor het Waarborgfonds Motorverkeer is vorig jaar met 10% gestegen tot _ 55,6 mln, voornamelijk als gevolg van een forse toename (39%) van het aantal claims voor beschadigd wegmeubilair.

 

Volgens directeur Frits Blees heeft de toename van het aantal claims in de categorie wegmeubilair tot 18.800 (schade _ 15,7 mln) te maken met de naweeën van een reorganisatie bij een grote ‘beheerder van wegmeubilair’. "Hierdoor kreeg het indienen van claims daar enige tijd weinig prioriteit. Vorig jaar kregen wij opeens een grote hoeveelheid te verwerken. Nu ligt men weer op schema."

 

  &nbspInmiddels is tussen Rijkswaterstaat enerzijds en verzekeraars en het Waarborgfonds anderzijds een convenant gesloten voor de behandeling van geleiderailschades. Dit convenant leidt er toe dat vangrailschades voortaan worden afgehandeld op basis van een geïndexeerde meterprijs. "Wij verwachten dat één en ander zal resulteren in een vereenvoudigde en dus vlottere afhandeling", aldus het Waarborgfonds.

 

Personenschade

Ook bij personenschade steeg het aantal claims en werd in totaal _ 13,7 mln uitgekeerd. In de categorieën ‘geparkeerde auto’ en ‘overige materiële schade’ constateerde het Waarborgfonds een lichte daling tot respectievelijk 30.100 en 5.900 claims en _ 20,6 mln en _ 7,0 mln aan uitkeringen.

 

  &nbspIn totaal werden vorig jaar door het Waarborgfonds 56.500 claims behandeld, 6% meer dan in 2007. In 2008 bedroeg de opbrengst uit verhaalszaken _ 3,0 mln tegen _ 2,5 mln in 2007. De bijdrage die verzekeraars per verzekerd kenteken aan het fonds moesten afdragen, bedroeg _ 7. "Dat zal ook de bijdrage voor 2009 zijn", aldus Blees.

 

Reageer op dit artikel