nieuws

Polissen van Onderlinge ‘s-Gravenhage populair

Archief

Winstdaling

De slechte resultaten uit beleggingen hadden een grote impact op het resultaat. Netto daalde de winst tot € 4,4 (56,4) mln. De solvabiliteit nam van 519% af tot 352%. Van de te verdelen winst van € 4,3 (22,0) mln geeft Onderlinge 's-Gravenhage 95% aan de polishouders.
Het aantal medewerkers van de Haagse maatschappij daalde met tien tot (gemiddeld) 276. De daling komt overeen met de afbouw van de eigen loondienstorganisatie. De tien eigen adviseurs waren in 2007 nog goed voor 5% van de productie van Onderlinge 's-Gravenhage.
Dit netwerk telde in de jaren negentig van de vorige eeuw nog veertig adviseurs.

Reageer op dit artikel