nieuws

Pensioenshoppen nabestaanden komt terug

Archief

De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over een wetsvoorstel van ninister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat het mogelijk maakt om te gaan ‘shoppen’ met nabestaandenpensioen

 

De uitkering van een opgebouwd nabestaandenpensioen kan daarmee weer worden ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder. Nabestaanden met een pensioenovereenkomst die voorziet in uitkering van een aan te wenden kapitaal, kunnen nu alleen kiezen voor een uitkering bij de eigen pensioenuitvoerder. Nabestaanden die in de toekomst een pensioen inkopen en nabestaanden van wie de partner is overleden, maar nog geen pensioen hebben ingekocht, kunnen met de voorgestelde wetswijziging ook voor een andere partij gaan kiezen. "Pensioenfondsen worden bevoegd en verzekeraars worden verplicht mee te werken aan een verzoek van een nabestaande tot shoppen."

 

  &nbspDe keuzemogelijkheid was opgenomen in de Pensioen- en spaarfondsenwet, maar werd geschrapt in de Pensioenwet, die sinds 2007 van kracht is.

 

Reageer op dit artikel