nieuws

OVO ziet miljoenen verdampen

Archief

De Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) heeft een moeilijk jaar achter de rug. “Het meest negatieve en dus onwaarschijnlijke scenario van de stresstest kwam uit”, aldus directeur Ajit Khan. De verzekeraar van onder meer rijksoverheid en gemeenten zag daardoor het vermogen met € 5,6 mln afnemen.

OVO ziet miljoenen verdampen

Dat bedrag is een optelling van de afname van de herwaarderingsreserve en het nettoresultaat: € -4,3 mln tegen € 0,7 mln winst in 2007. De solvabiliteitsmarge slonk van 266% naar 161%. Zonder de in run-off verkerende brandverzekeraar Phoenix zou de solvabiliteit op 272% komen.
De premieomzet van OVO nam vorig jaar af tot € 8,7 (10,2) mln. De onderlinge heeft, buiten de rijksoverheid, nagenoeg alle overheden voor frauderisico verzekerd en ongeveer 45 % van de gemeenten voor aansprakelijkheid. OVO raakte in aanbestedingsprocedures veertien gemeenten kwijt, maar kon zes nieuwe verwelkomen.
Daarnaast hebben waterschappen en politieregio's hun aansprakelijkheidsrisico bij OVO verzekerd. De toenemende schadelast bij de politie leidt in 2009 en 2010 tot een gefaseerde premieverhoging van in totaal 75%, nadat de tarieven in 2007 al met 30% worden verhoogd.

Reageer op dit artikel