nieuws

Oproep Fidin

Archief

Op pagina 3 van de vorige editie van dit tijdschrift (AM 9 van 1 mei 2009) werd aandacht besteed aan nota’s voor de toezichthouder AFM en voor klachteninstituut Kifid. In het eerste artikel werd beweerd dat brancheorganisatie Fidin leden heeft opgeroepen de AFM-rekening niet te betalen. Dat is onjuist. Fidin wijst erop dat nota’s wel moeten worden betaald, maar roept leden op daartegen collectief bezwaar aan te tekenen.

 

  &nbspDe oproep tot het niet betalen van rekeningen gold eerst wel voor Kifid. Nu die nota’s door Kifid neerwaarts zijn gecorrigeerd, adviseert Fidin het bedrag spoedig over te maken.

 

Reageer op dit artikel