nieuws

NVA-leden zeggen já tegen fusie met NBVA

Archief

Op 24 mei 1984 moest de ledenvergadering van de NVA zich uitspreken over het bestuursvoorstel om het plan voor een fusie met de NBVA uit te werken. Niet minder dan 94% van de aanwezige leden gaf groen licht, zo meldde AM destijds. Medio juni ging bijna 75% van de NBVA-leden akkoord met ‘verder praten’.

 

Pakketkorting

  &nbspTerug naar de NVA. Daar werd door de ledenvergadering duidelijk stelling genomen tegen het systeem van pakketkortingen, zoals dat werd gevoerd door onder meer Delta Lloyd Landbouw, de Zwolsche Algemeene en Royal Nederland.

 

  &nbspIn het jaarverslag over 1983 had de NVA de verzekeraars al opgeroepen "niet de voor het intermediair en onze bedrijfstak heilloze weg van pakketkortingen in te slaan". Een dergelijk systeem ging volgens de NVA "niet alleen ten koste van de bij ons systeem behorende en absoluut noodzakelijke adviesvrijheid van het intermediair, maar bovendien worden op een voor de gehele bedrijfstak gevaarlijke manier premies voor de ene branche aangewend voor risico’s in andere branches. Pakketkorting past niet in een systeem van onafhankelijke assurantiebemiddeling, maar hoort thuis in een markt die bestaat uit gebonden agenten."

 

De Zeven Provinciën

De Residentie Assurantie Maatschappij (RAM) en De Zeven Provinciën (DZP) waren schadeverzekeraars die in het begin van de jaren tachtig deel uitmaakten van de Amfas Groep. Hun namen verdwenen per 1 juni 1984 vanwege de integratie met concerngenoot RVS Schadeverzekering. "We hebben gekozen voor één naam met het oog op duidelijkheid, doelmatigheid en een lagere kostprijs. We hebben gekozen voor de naam RVS, omdat deze erg bekend is, liefst driemaal zo bekend als die van De Zeven Provinciën", motiveerde Ap van Koert, die door redder Nationale-Nederlanden in het bestuur van de noodlijdende Amfas groep was aangesteld.

 

Hypothekengids

Van de hand van de Maassluise assurantiebemiddelaar Arie W. ’t Hart verscheen een 48 pagina’s tellende hypothekengids met als titel ‘Wichelaar of Wegwijzer’. Deze uitgave moest vooral worden beschouwd als een antwoord op de hypothekengids die door de Vereniging Eigen Huis (VEH) was uitgebracht. Volgens ’t Hart leek het erop, dat de VEH "een blinde haat koestert tegen het product levenhypotheek".

 

Smartengeld

Binnen het Verbond van Verzekeraars werd de eerste concrete stap gezet om tot enige normering voor het smartengeld bij letselschades te komen. De Commissie Schaderegelingsbeleid van het Verbond had een formule ontwikkeld "die de huidige ongelijkheid in de smartengelduitkeringen voor een deel moet gaan egaliseren".

 

Reageer op dit artikel