nieuws

Nu ook klappen voor DIL-omzet

Archief

Levenmarkt krimpt 33%   De omzetontwikkeling op de markt voor nieuw gesloten individuele levensverzekeringen begint steeds meer trekjes van de al enkele maanden sterk krimpende hypotheekmarkt te krijgen, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. In februari is de productie met 33% ingezakt vergeleken met twaalf maanden eerder; bijna een verdubbeling van de […]

Levenmarkt krimpt 33%
 
De omzetontwikkeling op de markt voor nieuw gesloten individuele levensverzekeringen begint steeds meer trekjes van de al enkele maanden sterk krimpende hypotheekmarkt te krijgen, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. In februari is de productie met 33% ingezakt vergeleken met twaalf maanden eerder; bijna een verdubbeling van de afname die januari (-17%) liet zien. De € 567 (845) mln aan nieuwe premies is afkomstig van ruim 85.000 (97.600) gesloten polissen. Periodiek betalende posten leveren 30% in: € 85 (121) mln. De omzet uit koopsomverzekeringen is met 33% gedaald tot € 482 (724) mln.
 
   Uitgestelde lijfrentepolissen geven met € 136 (230) mln meer dan 40% toe, afgezet tegen februari vorig jaar. Januari had hier al een min van 35% laten zien. Inmiddels hebben ook de direct ingaande lijfrentes, die zich lang staande hielden en eind vorig jaar nog meer omzet opleverden dan een jaar eerder, te kampen met een forse productieteruggang. Februari levert nog maar € 292 (400) mln aan stortingen op, 27% minder dan een jaar daarvoor. In de eerste maand van dit jaar was de omzetdaling nog beperkt gebleven tot 7%.
 
   De uitgestelde pensioenpolissen zijn goed voor € 37 (47)mln premie uit zo'n 4.000 (7.000) nieuwe contracten. Dat zit 'm vooral in de unit-linkedverzekeringen, die 60% minder omzet opleveren: € 9 (21) mln.
 
   Het aantal nieuwe hypotheekgebonden levensverzekeringen is inmiddels onder de tienduizend gekomen: 9.285 tegen 12.155 in februari 2008. De daarmee gemoeide premies dalen met 38% tot € 25 (41) mln. De beleggingsverzekeringen in dit segment leveren voor de tweede achtereenvolgende maand meer dan de helft van de productie in: € 11 (26) mln. De totale verkoop van beleggingspolissen levert nog maar een schamele € 52 (98) mln op, waarmee de omzet vrijwel halveert.  
 
 

 Februari 2009 Tegen periodieke premie Tegen premie ineens          
  Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie
  x 1.000 kapitaal premie ineens x 1.000 kapitaal ineens
Verzekeringen in geld 63,1 2.966,3 34,9 26,4 12,7 676,3 453,8
hypotheek 7,3 775,1 8,9 5,8 0,0 0,2 0,1
pensioen uitgesteld 2,0 407,3 7,1 3,1 0,2 18,1 18,1
lijfrente uitgesteld 1,6 99,3 2,5 5,7 3,9 133,8 106,5
direct ingaande lijfrente 0,0 3,6 0,1 0,0 6,4 423,3 290,7
levenslang bij overlijden 33,4 300,2 6,2 0,1 0,2 0,9 0,6
spaarverzekering 3,5 128,5 3,7 11,5 0,9 40,0 30,6
risicoverzekering 12,3 1.130,0 5,6 0,1 0,8 44,3 1,0
overige verzekeringen 3,0 122,2 0,8 0,2 0,2 15,7 6,3
               
Verzekeringen in beleggingen 8,6 586,3 13,0 10,3 0,7 28,9 28,5
hypotheek 2,0 182,0 4,3 6,3 0,0 0,4 0,1
pensioen uitgesteld 1,8 215,3 5,2 1,9 0,1 2,1 1,4
lijfrente uitgesteld 0,9 28,1 1,7 0,9 0,5 16,2 19,0
direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9
levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
spaarverzekering 0,8 146,2 1,7 1,2 0,1 8,9 6,9
risicoverzekering 0,1 14,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
overige verzekeringen 3,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
               
Februari 2008              
Verzekeringen in geld 60,2 2.935,8 33,8 29,1 19,7 1.022,4 683,8
hypotheek 5,6 523,0 8,1 6,4 0,0 0,4 0,1
pensioen uitgesteld 2,2 463,4 7,1 4,9 0,3 19,3 13,6
lijfrente uitgesteld 1,9 103,7 2,6 9,9 5,7 229,7 185,0
direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 554,5 399,5
levenslang bij overlijden 31,2 214,9 5,7 0,3 0,4 1,7 1,2
spaarverzekering 3,7 129,6 3,9 6,9 2,0 94,0 73,0
risicoverzekering 13,1 1.444,7 5,6 0,2 2,3 100,6 4,2
overige verzekeringen 2,6 56,7 0,8 0,5 0,3 22,2 7,1
               
Verzekeringen in beleggingen 16,7 1.382,2 37,4 20,5 1,0 39,8 40,5
hypotheek 6,5 572,7 14,2 11,0 0,0 1,1 0,9
pensioen uitgesteld 4,5 399,6 14,6 4,2 0,1 2,7 2,3
lijfrente uitgesteld 1,3 47,3 2,6 1,8 0,7 26,7 28,0
direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5
levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
spaarverzekering 4,1 339,9 5,7 3,4 0,1 8,9 8,7
risicoverzekering 0,1 15,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
overige verzekeringen 0,3 7,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1

 
(bedragen in € mln)

Reageer op dit artikel