nieuws

Nieuwe beroepsaansprakelijkheidspolis van Chubb

Archief

Bedrijfsverzekeraar Chubb introduceert onder de naam Chubb Pro Professional een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de ‘dienstverlenende sector’, zoals consultants, schade-experts, detacheringbedrijven en adviesbedrijven.

De polis biedt zowel dekking voor zuivere vermogensschade als voor zaak- en personenschade. Het zogeheten foutenbegrip ontbreekt: discussie of er een beroepsfout is gemaakt, blijft achterwege. "Hierdoor verkrijgen verzekerden een ruimere dekking en kunnen schaden efficiënter worden behandeld, omdat een fout en de verantwoordelijke partij niet altijd makkelijk aantoonbaar zijn", aldus Chubb. Andere kenmerken zijn onder meer geen verplichte hantering van leveringsvoorwaarden, na schade kan Chubb de polis niet direct opzeggen, kosten van verweer worden boven de verzekerde som vergoed en er is een tijdelijke automatische dekking voor nieuwe deelnemingen.

Reageer op dit artikel