nieuws

Nauwelijks nog groei bij zorgcollectiviteiten

Archief

Premievoordeel te klein

 

Er is nauwelijks nog sprake van groei bij de collectieve zorgverzekeringen. Net iets meer dan 60% van de verzekerden is collectief verzekerd. Ook overstappers kiezen in minder groten getale voor een collectiviteit.

 

Dat stelt Vektis, het statistisch bureau voor de zorgverzekeraars, in de jaarlijkse nota ‘Verzekerdenmobiliteit’. "Het verschil tussen de premie die voor een collectieve verzekering wordt betaald en een individuele verzekering is nu gedaald tot ongeveer 5%. Voor veel verzekerden is dat geen motivatie om over te stappen naar een collectieve verzekering. In 2008 bedroeg het verschil tussen collectief en individueel nog 6,6% en in 2007 was dat 7,4%. Ook het aflopen van collectiviteiten met een looptijd van drie jaar heeft niet gezorgd voor extra mobiliteit", aldus Vektis in zijn rapportage.

 

  &nbspHet aantal collectiviteiten groeide overigens wel licht: van 59,2% naar 60,4%. Vooral de grote risicodragers hebben veel collectief verzekerden. "Kleine risicodragers (minder dan 120.000 verzekerden) kennen een collectiviteitspercentage van gemiddeld 45%; bij de grotere risicodragers is dat gemiddeld 61%. Van de overstappers kiest 68% voor een collectieve verzekering. In 2008 was dat nog 72%", aldus Vektis.

 

Dalende trend

Het percentage verzekerden met een aanvullende polis (90,1%) vertoont volgens Vektis een licht dalende trend. "Bij individueel verzekerden lijkt het een trend te zijn om elk jaar iets minder vaak voor een aanvullende verzekering te kiezen. Van hen heeft dit jaar voor het eerst meer dan 15% geen aanvullende verzekering."

 

  &nbspDe naturapolis is meer in trek dan de restitutiepolis. Van de collectief verzekerden heeft 46% een naturapolis, 21% een restitutiepolis en 33% een mengvorm; bij individueel verzekerden is dat respectievelijk 64%, 19% en 17%. "Dit beeld wijkt niet veel af van 2008. Toen koos van de collectief verzekerden 49% voor een naturapolis, 21% voor een restitutiepolis en 30% voor een mengvorm."

 

Overstappers

Ook dit jaar is het aantal overstappers volgens de Vektis-cijfers stabiel gebleven op 3,5% (576.000). Vorig jaar was het percentage hetzelfde. In 2007 was het 4% en in het startjaar van de nieuwe zorgverzekeringswet 19%.

 

Reageer op dit artikel