nieuws

Levenpolis in familiesfeer belast

Archief

Hoge Raad

Een dergelijke opzet is in juli vorig jaar nog door de Hoge Raad beoordeeld als vrijgesteld van successierecht (zie AM 14 2008, pag. 8). Dat is in de nieuwe wet niet meer mogelijk: "Onder de oude wet was het mogelijk om door bepaalde constructies de belasting te ontlopen. Een zaak betrof een zeer vermogende erflater die met zijn (aanstaande) echtgenote en zijn beide kinderen een verzekering op zijn leven sloot, waarbij hijzelf als verzekeraar optrad. Hij stelde hen bovendien door middel van schenkingen in staat de premies te voldoen. Door zijn overlijden ontvingen de echtgenote en de kinderen als begunstigden grote uitkeringen uit zijn vermogen terwijl de nalatenschap met dezelfde bedragen werd verminderd. Deze uitkeringen kunnen nu, op grond van de bedoelde recente jurisprudentie, niet in de heffing van erfbelasting worden betrokken. Omdat het doel van dergelijke overeenkomsten in wezen het besparen van belasting is en niet het verzekeren tegen een risico, wordt voorgesteld een dergelijke uitkering in haar geheel in de heffing van erfbelasting te betrekken."

Reageer op dit artikel