nieuws

Lagere levenproductie voor Aegon

Archief

Aegon Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de levenproductie met 13% zien teruglopen ten opzichte van een jaar geleden: € 62 (71) mln. Dat komt vooral doordat de verkoop van individuele koopsompolissen is teruggelopen tot € 114 (175) mln. Het operationeel resultaat van het verzekeringsbedrijf is verslechterd tot € -118 (-41) mln, vooral door een toegenomen verlies in het pensioen- en vermogensbeheerbedrijf.  

Lagere levenproductie voor Aegon

Betere resultaten waren er in het levenbedrijf, dat de operationele winst vergrootte tot € 18 (13) mln. Het schadebedrijf kwam uit op een verlies van € 9 mln: slechter dan het operationeel resultaat van een jaar terug (€ +10 mln), maar beter dan de € -15 mln in het vierde kwartaal van 2008.
Het onderliggend resultaat van Aegon is gedaald tot € 72 (113) mln. Het concern wijt dat aan tegenvallende schadeclaims en lagere inkomsten uit beleggingen.
De premieomzet in ons land is gestegen tot € 1.812 (1.710) mln. Leven en Schade hebben een lichte premiestijging geboekt van respectievelijk € 1.568 (1.458) mln en € 138 (134) mln. In Ongevallen daalde de omzet naar € 106 (118) mln.

Reageer op dit artikel