nieuws

Kabinet akkoord met wetsvoorstel onverzekerden

Archief

Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Klink om mensen die het vertikken om een zorgverzekering te sluiten, aan te pakken. Het begin vorig jaar al aangekondigde wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State. Het zal komend jaar van kracht moeten worden.

Kabinet akkoord met wetsvoorstel onverzekerden

De ministerraad acht het ongewenst dat een deel van de verzekeringsplichtigen zich kan onttrekken aan deze plicht. "De laatste voorlopige cijfers van het CBS van ruim 171.000 onverzekerden op 1 mei 2008 geven aan dat het noodzakelijk is om het aantal onverzekerden terug te dringen en invulling te geven aan de solidariteit die de Zorgverzekeringswet veronderstelt."
De aanpak in het wetsvoorstel is als volgt: onverzekerden die zijn achterhaald, krijgen eerst een brief van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Daarin worden ze aangespoord een zorgverzekering te sluiten. Laten zij dit na, dan krijgen ze een boete.  Als na een nieuwe bestandsvergelijking blijkt dat de betrokkene nog steeds niet verzekerd is, dan wordt voor de tweede keer een boete opgelegd. Degenen die na twee boetes nog altijd onverzekerd blijken, zal het CVZ ambtshalve verzekeren bij een zorgverzekeraar. Zij zijn dan 12 maanden lang een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van de standaardpremie. Deze wordt zo mogelijk via bronheffing geïnd.

Reageer op dit artikel