nieuws

Intermediair keert particulier steeds meer rug toe

Archief

Verzekeringsadviseurs schuiven de komende jaren op in de richting van de zakelijke markt. Op dit moment richt 18% van de intermediairbedrijven zich vrijwel alleen op het bedrijfsleven, maar particulieren worden steeds vaker als doelgroep afgeschreven, blijkt uit onderzoek van AssurantieMagazine in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek.

Intermediair keert particulier steeds meer rug toe

Aan het onderzoek hebben achthonderd tussenpersonen deelgenomen. De groep kantoren die zich niet meer bezighoudt met het adviseren van particulieren zal met 20% gaan groeien. Over drie jaar denkt nog maar 27% van het intermediair zich vrijwel alleen op particulieren te richten; nu rekent nog 42% personen en gezinnen tot zijn voornaamste doelgroep.
Werken op fee-basis lijkt ingang te vinden bij tussenpersonen: meer dan 70% denkt dat de inkomsten uit urendeclaraties de komende twee jaar gaan groeien. Bijna de helft verwacht meer op abonnementsbasis te gaan werken.
 
SEO presenteert het volledige onderzoek op het AM Congres op 26 mei. Zie voor meer informatie www.amcongres.nl.
 
In de vandaag verschijnende editie van AM staan twee artikelen over de voornaamste uitkomsten van het onderzoek: Particulier raakt uit beeld bij assurantietussenpersoon en Klant maalt niet om beloning, denkt de tussenpersoon.

Reageer op dit artikel