nieuws

ING en Aegon delen in malaise op levenmarkt

Archief

Allianz boekt

 

5% premiegroei

 

ING en Aegon hebben in het eerste kwartaal van dit jaar een lagere levenproductie geboekt in ons land. ING meldt wel een groei in de omzet van individuele koopsommen, terwijl Aegon daar juist terrein verliest.

 

Over het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING is in de periodieke financiële rapportages van het concern steeds minder terug te vinden. De premieomzet in ons land is in het eerste kwartaal ge daald tot _ 2.180 (2.241) mln: een afname van 2,8%. Het brutoresultaat (alleen weergegeven voor de hele Benelux) is, vooral door het levenbedrijf, in de min gedoken: _ -146 (+250) mln.

 

  &nbspDe levenproductie in ons land is gedaald tot _ 72 (80) mln; ING wijt dat aan de door de stagnerende woningmarkt onder druk staande verkoop van hypotheekgerelateerde levensverzekeringen. Wel meldt het concern in direct ingaande lijfrenten een stabiel marktaandeel van 22%. "De DIL-productie van Nationale-Nederlanden is in de eerste drie maanden met 11% gegroeid." Overigens valt de productiedaling nog mee: de individuele levenmarkt is in ons land naar verwachting een kwart gekrompen in het eerste kwartaal.

 

  &nbspHet bankbedrijf van ING heeft de hypotheekportefeuille in de eerste drie maanden met _ 3 mld uitgebreid.

 

Aegon

Aegon is opener over de resultaten van het Nederlandse bedrijf. De premieomzet is gestegen tot _ 1.812 (1.710) mln. Leven en Schade hebben een lichte premiestijging geboekt van respectievelijk _ 1.568 (1.458) mln en _ 138 (134) mln. In Ongevallen daalde de omzet naar _ 106 (118) mln.

 

  &nbspDe levenproductie is met 13% teruggelopen ten opzichte van een jaar geleden: _ 62 (71) mln. Dat komt vooral doordat de verkoop van individuele koopsompolissen is afgenomen tot _ 114 (175) mln. De gestandaardiseerde individuele levenproductie is daardoor gedaald tot _ 23 (31) mln. De collectieve koopsomomzet is goed op peil gebleven met een totaal van _ 277 (270) mln.

 

  &nbspHet operationeel resultaat van het verzekeringsbedrijf is verslechterd tot _ -118 (-41) mln, vooral door een toegenomen verlies in het pensioen- en vermogensbeheerbedrijf. Het operationeel resultaat is daar verder weggezakt: _ -138 (-84) mln.

 

  &nbspBetere resultaten waren er in het individuele levenbedrijf, dat de operationele winst vergrootte tot _ 18 (13) mln. Het schadebedrijf kwam uit op een verlies van _ 9 mln: slechter dan het operationeel resultaat van een jaar terug (_ +10 mln), maar beter dan de _ -15 mln in het vierde kwartaal van 2008.

 

  &nbspHet onderliggend resultaat van Aegon is gedaald tot _ 72 (113) mln. Het concern wijt dat aan tegenvallende schadeclaims en lagere inkomsten uit beleggingen.

 

Allianz

Allianz heeft in het eerste kwartaal van dit jaar in ons land een premiegroei geboekt van 5% bij een iets lager operationeel resultaat. Over heel 2008 was het brutopremie-inkomen van Allianz nog uitgekomen op een daling van 3%.

 

  &nbspHet premievolume in ons land bedraagt over de eerste drie maanden _ 417 mln, tegen _ 397 mln in dezelfde periode vorig jaar. Zowel Leven & Inkomen, met een toename tot _ 105 (99) mln, als Schade, met een groei naar _ 312 (298) mln, deden betere zaken. Leven & Inkomen is uitgekomen op een operationeel resultaat van _ 10 (9) mln, terwijl Schade een slechter resultaat moet boeken: _ 15 (19) mln. De combined ratio (schade en kosten als percentage van de ontvangen premies) nadert in het schadebedrijf de 100% door een toename tot 99,2% (97,3%). De kostenratio in het levenbedrijf is gedaald tot 91,4% (91,8%).

 

  &nbspWereldwijd heeft Allianz de omzet weten te vergroten tot _ 27,7 (27,0) mld, bij een gedaald operationeel resultaat van _ 1,3 (2,2) mld. Netto houdt het concern nog _ 29 (1.148) mln over aan het eerste kwartaal.

 

te vergroten.

Reageer op dit artikel