nieuws

Hof erkent herinvesteringsreserve tussenpersoon

Archief

Als een assurantietussenpersoon zijn portefeuille verkoopt, maar eventueel later een assurantieportefeuille wil (terug)kopen, mag hij uit de boekwinst een herinvesteringsreserve vormen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Arnhemse gerechtshof. Zo’n reserve biedt fiscaal voordeel.

Hof erkent herinvesteringsreserve tussenpersoon

Een herinvesteringsreserve leidt namelijk tot uitstel van belastingheffing over de boekwinst. Eén van de voorwaarden voor het vormen van zo'n reserve is, dat er het voornemen moet zijn tot herinvestering van de opbrengst. Uit een recente uitspraak van het Arnhemse gerechtshof, die door PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs onder de aandacht is gebracht, blijkt dat ook bij een tijdelijke stillegging van een onderneming een vervangingsvoornemen kan bestaan.
In de desbetreffende procedure had een man zijn assurantieportefeuille in 1999 noodgedwongen (geldnood vanwege een slepende en persoonlijk aangrijpende juridische procedure) verkocht en ging vervolgens werken in loondienst. Het hof vond het op basis van de feiten toch aannemelijk dat de man ultimo 1999 een vervangingsvoornemen had. Daar deed niet aan af dat hij op de dag van de zitting voor het Hof Arnhem in februari 2009 nog steeds geen vervangende assurantieportefeuille had teruggekocht, zo meldt PricewaterhouseCoopers.

Reageer op dit artikel