nieuws

Goed verzekeringsresultaat houdt CZ niet uit rode cijfers

Archief

Verzekerden

CZ heeft 28.000 verzekerden bij kunnen schrijven en telt nu 3,3 miljoen verzekerden. Dat is inclusief de zorgverzekerden van Ohra en Delta Lloyd.
 
   CZ zegt met 1,7 miljoen verzekerden onder de grote rivieren en 1,6 miljoen verzekerden daarboven een goede risicospreiding te hebben. Opvallend in de toename van het aantal verzekerden zijn de seizoensarbeiders. "Voor hen hebben wij een speciale propositie ontwikkeld", aldus CZ.
 
   De Tilburgse verzekeraar zet nadrukkelijk in op het behoud van bestaande klanten. "In 2008 wisselde ongeveer 4% van zorgverzekeraar, maar bij ons lag dit percentage met 2% aanzienlijk lager."
 
   In de collectieve markt zette CZ een nieuwe stap in het bieden van bedrijfszorggerelateerde producten en diensten. "Werkgevers benaderen ons steeds vaker voor verzuimmanagement en inzetbaarheid/vitaliteit van medewerkers."
 
Integratie
Per 1 januari 2009 is de overgang van ongeveer 740.000 verzekerden van Delta Lloyd, Ohra en ABN Amro Verzekeringen naar de CZ-systemen gerealiseerd. "Per die datum zijn ook de medewerkers in dienst van CZ gekomen. De locatie van Delta Lloyd in Den Haag blijft gehandhaafd."
 
   CZ heeft in totaal € 193 mln betaald aan Delta Lloyd Groep voor de zorgportefeuilles van de drie labels. Daarbovenop betaalde CZ € 25 mln aan goodwill.
 
Sturing
CZ ziet er bij nader inzien vanaf om verzekerden te sturen naar voorkeurszorg. Die mogelijkheid is sinds begin dit jaar in de wet opgenomen. Verzekeraars kunnen verzekerden daartoe prikkelen door bijvoorbeeld het verplichte eigen risico kwijt te schelden.
 
   "Er zitten nog te veel haken en ogen aan", luidt de verklaring van CZ. "Vooral het gebrek aan vertrouwen bij de verzekerden in de verzekeraar speelt een belangrijke rol. Een verzekerde luistert op dit moment eerder naar zijn huisarts dan naar zijn verzekeraar als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis", aldus een woordvoerder. Ook de prijsprikkel trekt verzekerden niet over de streep, meent CZ. "Het kwijtschelden van het eigen risico blijkt niet goed te vallen. Veel verzekerden denken dan: het zal daar wel goedkoper zijn."
 
   Sinds vorig jaar heeft CZ de naturapolis CZDirect. Deze verzekering bestaat al sinds 2007, maar is nu als een aparte hoofdverzekering goedgekeurd door toezichthouder NZA. "Deze polis was voorheen gelijk aan de Zorg-op-Maat-polis. Wij voeren voor dit product een apart eigenrisicoregime. Iedereen betaalt de verplichte € 155, maar als hij daarnaast kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan is dat meteen € 650", aldus de woordvoerder. "Medicijnen en hulpmiddelen moet de verzekerde in principe afnemen bij een geselecteerde internetapotheek. Kiest hij voor een ouderwetse apotheek, dan geldt het restitutietarief", aldus de woordvoerder. CZDirect telt 798 verzekerden.

Reageer op dit artikel