nieuws

‘Gespreide betaling koopsom voor portefeuille risicovol’

Archief

Kopers van assurantieportefeuilles stuiten vaker op problemen bij de financiering. Daarom wordt regelmatig gekozen voor een aflossing gespreid over meerdere jaren. De verkoper treedt dan op als (mede-)financier. “Een risicovolle constructie”, vindt portefeuillemakelaar Haasnoot & Adriaanse.

‘Gespreide betaling koopsom voor portefeuille risicovol’

Het bedrijf, geassocieerd aan Bureau D&O, erkent echter dat een dergelijke financieringswijze "toch vaak noodzakelijk is om een verkoop te realiseren". Verzekeringsmaatschappijen verstrekken niet meer, zoals in het verleden, "makkelijk en op soepele voorwaarden" de financiering. "Er wordt kritischer gekeken naar de bedrijfsvoering en toekomstperspectieven van de kopende partij. Daarnaast zijn aanbieders alleen bereid overdrachten te financieren van portefeuilles waarin men zelf als risicodrager stevig is vertegenwoordigd en het vertrouwen bestaat dat de koper deze relatie zal voortzetten."
Haasnoot & Adriaanse zegt nog altijd een grote vraag naar assurantieportefeuilles te bespeuren. "De belangstelling richt zich vooral op portefeuilles met particulier en zakelijk schade. De vraag naar dit type portefeuilles is belangrijk groter dan het aanbod", aldus Willem Haasnoot (foto). Portefeuilles met een fors aandeel schade worden volgens de makelaar nog steeds verkocht "tegen een factor welke zich beweegt tussen de 2,6 en 3,25 maal de doorlopende provisie".

Reageer op dit artikel