nieuws

Fidin wil Taskforce voor Opruiming Onderkant

Archief

Fidin (NVA en NBVA) wil zelf een bijdrage leveren aan een adequate aanpak van wat inmiddels op brede schaal ‘de onderkant van de markt’ wordt genoemd.

 

Tijdens het komende reguliere overleg met de AFM wil Fidin de mogelijkheid van het gezamenlijk inrichten van een zogenaamde Taskforce Opruiming Onderkant aankaarten. Daarbij gaat het om het opruimen van kantoren die zonder vergunning actief zijn en om kantoren met een vergunning die frauduleus handelen en misleidende verkooptechnieken hanteren, die daarnaast willens en wetens het eigenbelang boven het klantbelang stellen, waardoor dit klantbelang wordt geschaad. "Wat ons betreft is ‘opzet’ het kernwoord om de onderkant van de markt te definiëren", aldus Fidin.

 

Foute kantoren

Het samenwerkingsverband van NVA en NBVA vermeldt dit voornemen in zijn reactie op de aankondiging van branchebrede controles door de AFM. De Fidin vindt dit een goede zaak, maar roept daarnaast de AFM op om "de primaire focus van toezicht gericht te houden op de aanpak van de onderkant van de markt" en wil dat de leden van de aangesloten brancheorganisaties de AFM wijst op ‘foute kantoren’.

 

Reageer op dit artikel