nieuws

Fidin wil regelgeving beperken

Archief

Deur op kier

De nieuwe regeling frustreert het fatsoenlijke partnerschap, stelt Mourits. "Het totaalverbod belet dat het intermediair de verzekeraar een rekening kan sturen voor al het werk dat-ie voor de verzekeraar doet, omdat daar processen slecht zijn. De rekening kan ook niet naar de klant. De verzekeraars waren inderdaad eerst voorstander van dit nieuwe voorstel, maar ik constateer dat ze al beginnen terug te krabbelen."
 
   Volgens Mourits is het helemaal niet nodig om zo strikt te zijn. "Houd de deur op een kier. De inducementregel in het huidige Bgfo volstaat. Daarmee kan de toezichthouder toetsen of een beloning voldoet aan het klantbelang, de dienstverlening niet tegenwerkt en transparant is."
 
Onvermijdelijk
Fidin vindt dat er nu wel genoeg regelgeving is. "Voorheen was er eerst alleen de Wabb en de SER-inschrijving. Die kosten waren nog te overzien. Nu is er een dure toezichthouder en de regelgeving begint te knellen. Wij pleiten ervoor om de regelgeving te beperken tot het noodzakelijke, zodat het intermediair vrij kan ondernemen."
 
   Onderdeel van het nieuwe Bgfo-voorstel is dat de wetgever de kostentransparantie van aanbieders verplicht stelt. Dat vindt Fidin een goede stap in de richting van een gelijk speelveld voor alle kanalen. Mourits: "Aanbieders moeten inzicht geven, nominaal, in hun kosten op complexe producten. Het intermediair moest dat al met beloningstransparantie. De doorzichtigheid van het product wordt nu veel groter. Adviseurs kunnen hun klanten veel beter helpen."
 
Toverwoord
Ondanks de kritiek op de inhoud van diverse regels, is de NVA-directeur van mening dat de beoogde omslag onvermijdelijk is. "De transitie van de bedrijfstak is ingezet. Transparantie is het toverwoord: zowel van dienstverlening, van producten als van beloningen. Verzekeraars stellen de provisie op complexe producten ter discussie. Eigenlijk willen ze ervan af!"
 
   De transitie heeft duidelijke gevolgen voor het intermediair. Mourits: "Er moeten nieuwe businessmodellen komen om de intermediaire dienstverlening verder te brengen. Veel van onze leden denken daarover of zijn er al mee bezig." Fidin geeft voorlichting over de nieuwe regelgeving en adviseert leden hoe ze hiermee kunnen omgaan. "We stellen ze calculatiemodellen ter beschikking. Daarmee kunnen ze hun advieswerk bij de klant in beeld brengen en bekijken of ze op fee-, abonnement- of provisiebasis moeten gaan werken."

Reageer op dit artikel