nieuws

Fidin: ‘Pak wanbetalers vergunning af’

Archief

Fidin, de federatie van NVA en NBVA, wil dat desnoods de wet zodanig wordt aangepast, dat toezichthouder AFM bij notoire wanbetalers de vergunning kan intrekken. “Wij vragen ons af, of de toezichthouder vergunninghouders die weigerachtig blijven om te betalen, niet op basis van het ontbreken van integriteit kunnen worden aangepakt”, aldus Fidin.

Fidin: ‘Pak wanbetalers vergunning af’

Bij bedrijven die bij de Stichting Financiële Dienstverlening zijn aangesloten, was er eind 2008, tien maanden na ontvangst van de heffingnota, een betaalachterstand van 10%. Voor de rechtstreeks bij de AFM aangesloten bedrijven was dit zelfs 26%. In de doelgroep bemiddelaars en adviseurs gaat
het om een bedrag van tussen de € 3 mln en € 4 mln, aldus Fidin. De niet geïnde bedragen worden uiteindelijk verhaald op de bedrijven die wel betalen.
De AFM zegt de incassoprocedures te hebben aangescherpt en ook andere maatregelen te hebben genomen om wanbetaling te verminderen. Voor éénmalige verrichtingen, zoals een vergunningaanvraag, gaat de AFM vanaf 2010 pas aan de slag als er betaald is voor de uit te voeren verrichting. "Wij hebben deze werkwijze in een vorig overleg met de AFM nadrukkelijk voorgesteld", aldus Fidin.

Reageer op dit artikel