nieuws

Fidin denkt aan maximaal 25% voor ‘beschermers’

Archief

Fidin, de federatie van NVA en NBVA, denkt ten aanzien van de provisie op woonlasten- en kredietbeschermers aan een maximum van 25%.  Dit stelt de organisatie in een reactie op de afwijzing door het Verbond van Verzekeraars van het Fidin-voorstel om de provisie voor genoemde producten bij wet te maximeren.

Fidin denkt aan maximaal 25% voor ‘beschermers’

Fidin-bestuurder Niels Mourits (foto): "Een provisie van 25% achten wij toereikend en bovendien maatschappelijk verantwoord. Voor verzekeraars en intermediairs die hogere en soms exorbitante provisies afspreken tot wel 80% is niet langer ruimte in deze markt." Het Verbond wil liever dat het Besluit gedragstoezicht  financiële ondernemingen (BGFO) wordt uitgebreid. "Hiermee miskent het Verbond de gevolgen: met een zware administratieve belasting wordt het probleem op het bord van het volledige intermediair gelegd, inclusief de vele adviseurs die deze onverantwoord hoge provisies nooit hebben ontvangen."
Het Verbond vindt provisiemaximalisatie "een te vergaande ingreep in de marktvrijheid, die het belang van de klant niet optimaal dient". Fidin stelt: "Een dergelijk maximum schaadt geen enkel consumentenbelang. Alleen partijen die zich nu nog bedienen van de exorbitant hoge provisies worden door deze maatregel getroffen."

Reageer op dit artikel