nieuws

D&O levert gratis concept dienstverleningsdocument

Archief

Bureau D&O heeft een ontwerp voor het dienstverleningsdocument (dvd) gemaakt, dat binnenkort door elke financieel dienstverlener gratis is te downloaden van de site van D&O. Per 1 juli is elke tussenpersoon verplicht zo’n dvd  aan zijn klant ter beschikking te stellen, voorafgaand aan het advies over een complex product of hypothecair krediet.

D&O levert gratis concept dienstverleningsdocument

Het document moet inzicht geven in de aard en reikwijdte van de dienstverlening en daarnaast de verschillende beloningsvormen onderscheiden naar soorten financiële producten en daarnaast ook nog een specificatie van de beloning geven. Aangezien vóór het advies het product, de provisie en de aanbieder nog niet bekend zijn, moet de adviseur in het dvd alle mogelijke relevante constructies benoemen en daarnaast de bandbreedte van de mogelijke provisies vermelden. Als hij op basis van een directe beloning werkt, moet hij bovendien zijn uurtarief melden en een indicatie geven van het aantal uren dat hij denkt aan het advies te besteden.
De minister heeft aangegeven dat de AFM nadere regels kan stellen. Van deze mogelijkheid heeft de AFM nog geen gebruik gemaakt.

Reageer op dit artikel