nieuws

Dieprode cijfers voor Uvit

Archief

Zorgbedrijven

Door de slechte beleggingsresultaten komen ook de zorgbedrijven er slecht uit. VGZ is daarbij de grootste verliezer. Die zag het nettoresultaat afnemen naar € -54 (37) mln, gevolgd door IZZ dat uitkwam op € -28 (-16). Alleen IZA zag kans een verlies in 2007 om te buigen naar winst in 2008 en heeft € 14 (-5) op de balans staan. Trias verloor € 10 mln en kwam uit op € -17 (-7) mln. Univé Zorg, de entiteit waar de basisverzekering is ondergebracht, kon wel een positief resultaat vasthouden en zelfs iets verhogen: € 13 (10) mln.
 
Schadebedrijf
   Ook Univé Schade ontkomt niet aan de recessie. Daar duikelde het resultaat fors in de min: € -35 (28) mln.
 
   Uvit is in 2008 gestart met het Programma Schade, "waarmee we fors investeren in het schadebedrijf", aldus Jan Dijkstra, directeur Schade. "Zo willen we sneller en adequater kunnen reageren op marktontwikkelingen. Ons rendement herstellen en waarborgen, door meer efficiency en schadelastverlaging."
 
   Uvit heeft een nieuw premiemodel voor personenauto's in de markt gezet en in 2010 ziet de vernieuwde autoverzekering het licht. Verder gaat het bedrijf zich focussen op reisverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen.
 

Uvit 2008 2007
Brutopremie 8.838 7.769
w.v. Zorg 8.441 7.700
Schade 397 396
Overig 352 278
Nettoresultaat  -187 72
w.v. Zorg  -85 9
Schade -35  28
Overig  -67 35
Medewerkers 3.728 3.947

 
 
(Bedragen in € mln)

Reageer op dit artikel