nieuws

Cliëntenovereenkomst ontbreekt vaak bij Mifid-advies

Archief

Tussenpersonen die zich hebben laten inschrijven in het Nationaal Regime Mifid en beleggingsadvies geven aan klanten, laten de verplichte cliëntenovereenkomst nogal eens achterwege, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Legal & General.

Van degenen met een Mifid-registratie is 32% actief in het adviseren van beleggingsfondsen buiten verzekeringen om. De helft van hen geeft aan dat bij hooguit een kwart van de adviezen een cliëntenovereenkomst aan de orde is geweest. Eén op de tien Mifid-geregistreerden geeft orders door voor klanten die in fondsen willen beleggen. Ook bij hen blijft de overeenkomst regelmatig achterwege: 43% zegt bij een kwart of minder zo'n document te hebben laten tekenen.
Het intermediair is niet optimistisch over het effect van de informatieverstrekking aan de consument: met de stelling 'veel documenten die wij aan cliënten verstrekken, worden niet gelezen' is 93% het eens. Verder is 68% van mening dat bij veel reeds gesloten levenpolissen sprake is van onderverzekering omdat het doelkapitaal inmiddels niet meer aansluit bij de actuele behoefte van de klant.

Reageer op dit artikel