nieuws

CBS ziet minder onverzekerden

Archief

Ruim 170.000 mensen zijn niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat aantal is aanzienlijk lager dan eerder gepubliceerde cijfers van respectievelijk 240.000 (2006) en 230.000 (2007) onverzekerden.

 

Het verschil wordt veroorzaakt doordat verzekeraars over de aanloopjaren 2006 en 2007 een te laag aantal bij hen ingeschreven verzekerden heeft gerapporteerd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

  &nbspTwee derde van de onverzekerden is allochtoon en ruim de helft van de onverzekerden is tussen de twintig en veertig jaar. Verder zijn er weinig onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden: op 1 mei 2008 was 0,4% van alle uitkeringsgerechtigden onverzekerd. Dat is veel minder dan het gemiddelde voor de gehele bevolking.

 

  &nbspVolgens het CBS is het opvallend dat een groot aandeel onverzekerden komt uit de EU-lidstaten Bulgarije, Polen en Roemenië, maar ook de Verenigde Staten. "Vaak zijn zij al verzekerd in het land van herkomst, maar dat neemt niet weg dat zij niet voldoen aan de verzekeringsplicht in het kader van de zorgverzekeringswet."

 

  &nbspTwintigers en dertigers beslaan ruim de helft van het aantal onverzekerden. Mannen zijn vaker onverzekerd dan vrouwen; dat geldt vooral voor de leeftijdscategorie van 25 tot 60 jaar. Van alle onverzekerden is 58% man. Meer wanbetalers Het aantal wanbetalers voor de zorgverzekeringswet is het afgelopen jaar met 108.000 toegenomen. Dat betekent dat er nu ruim 280.000 wanbetalers zijn. Eind 2006 lag het aantal wanbetalers nog op 190.000. De stijging van het aantal wanbetalers is vooral te zien bij de mannen. Meer dan 95.000 mensen staan al drie jaar te boek als wanbetaler. Van de 280.000 wanbetalers is ongeveer 60% autochtoon. De groepen autochtone en allochtone wanbetalers groeien in ongeveer gelijke mate. Verhoudingsgewijs zijn allochtonen ongeveer drie keer zo vaak wanbetaler als autochtonen, zo constateert het CBS.

 

Reageer op dit artikel