nieuws

AFM-leidraad over provisie afgedaan als niet realistisch

Archief

‘Taakopvatting AFM gaat richting marktsturing’

 

Brancheorganisaties hebben zeer kritisch gereageerd op de AFM-nota ‘Leidraad passende provisie financiële dienstverleners’. Er heerst twijfel over het realisme en de haalbaarheid van de regels.

 

De Federatie Fidin vindt dat de AFM in het consultatiedocument wel heel duidelijk een voorkeur uitspreekt voor fee boven provisie. "Wij hebben daar al herhaaldelijk bezwaar tegen aangetekend", aldus Fidin. "Kennelijk zonder effect."

 

  &nbspFidin vindt verder dat de AFM zich moet richten op het opruimen van de onderkant van de markt in plaats van "vooroordelen uit te spreken over zaken waar ze niet over gaan".

 

Niet realistisch

Bureau D&O vindt het niet realistisch dat een intermediair die van de aanbieder een provisie ontvangt en zijn klant aanvullende kosten in rekening brengt, de aanbieder hierover moet informeren vóórdat deze overgaat tot uitbetaling van de provisie. "De aanbieder moet dan afwegen of de totale beloning nog binnen de te accepteren grenzen valt, maar kan die afweging niet maken, omdat hij de specifieke situatie niet kent", aldus D&O. "De praktische uitvoerbaarheid van de regels lijkt daarom gering."

 

  &nbspHet binnen de inducementregels toestaan dat een aanbieder jaarlijks een vaste vergoeding voor ‘marketingactiviteiten’ aan de financieel dienstverlener uitkeert, is onverwacht genereus van de AFM, stelt D&O. "De mededeling dat de AFM krachtig zal toezien dat deze mogelijkheid niet zal worden gebruikt als ‘ontwijkroute’ lijkt echter beperkt realistisch. "Die doet denken aan een minister van Justitie die meldt dat de sleutel in de deur van de gevangeniscellen zit, maar dat de bewakers streng zullen opletten dat er niemand ontsnapt", aldus D&O-directeur Jurjen Oosterbaan Martinius.

 

Geen incentives

De nieuwe brancheorganisatie Stefa (Stichting ter bevordering van Eerlijk Financieel Advies) vindt het een slechte zaak voor het intermediair dat de leidraad geen bijeenkomsten, incentives of distributievergoedingen toelaat. "Om toch beslagen ten ijs te komen op het gebied van productinhoudelijke informatie moeten financiële dienstverleners nu hun toevlucht nemen tot andere en duurdere alternatieven."

 

  &nbspDe klant krijgt daar uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd, stelt Stefa. "Dat is wat de kleinere kantoren die met serviceproviders werken nu al merken. Voor een gemiddelde hypotheekaanvraag via een serviceprovider wordt nu al tussen de _ 400 en de _ 700 aan kosten in rekening gebracht bij een intermediair. Die wil niet afhankelijk worden van enkele geldverstrekkers en is dus genoodzaakt de kosten door te berekenen, linksom of rechtsom."

 

Respectloos

 

Fidin is verder zeer ontstemd over de manier waarop AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren zich in de vorige editie van AssurantieMagazine heeft uitgelaten over de hoogte van de toezichtkosten en provisie als beloningsmodel. Dat hij provisie ‘de strooppot van de aanbieder’ noemt, vindt Fidin "bijzonder kwalijk en respectloos". Dat geldt ook voor zijn reactie dat de hoogte van de AFM-facturen ‘beperkt’ is, afgezet tegen de verdiensten van een gemiddeld intermediairbedrijf. "Ongepast, volstrekt niet aan de orde en niet passend bij de taakopvatting van de toezichthouder", aldus Fidin.

 

  &nbspDe federatie wil bij de AFM aan de bel gaan trekken over deze taakopvatting, die naar de mening van Fidin meer in de richting gaat van marktsturing. "In de eerstvolgende bijeenkomst van het adviserend panel zullen wij deze zaak aan de orde stellen en ook de politiek informeren over dit soort uitlatingen."

 

  &nbspDe OVFD (Organisatie van Fianciële Dienstverleners) wilde nog niet reageren op de leidraad van de AFM.

 

Reageer op dit artikel