nieuws

AFM doet voorstel tegen ‘excessieve provisies’

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een consultatiedocument uitgebracht over de inducementregels die gelden voor de beloning van adviseurs en bemiddelaars van complexe producten en hypotheken. De toezichthouder hamert op het klantbelang en blijkt vooral de relatie tussen intermediair en verzekeraar te gaan beoordelen.

AFM doet voorstel tegen ‘excessieve provisies’

Hoewel de AFM zijn standpunt herhaalt dat een intermediair "in een ideale situatie helemaal geen provisies ontvangt", zegt de toezichthouder geen provisiestructuur op voorhand te verbieden. "Uitgangspunt is dat excessieve prikkels worden weggenomen." De verantwoordelijkheid voor de toelaatbaarheid van beloning ligt bij de financiële dienstverlener zelf. Die moet zijn beleid op dit punt in procedures vastleggen. "Een FD'er die dat nalaat, vergroot het risico op niet-naleving van de inducementregels." De toezichthouder verlangt niet dat elke individuele provisie moet worden verantwoord, maar verlangt anderzijds van productaanbieders wel dat zij toetsen of uit te keren provisies wel passend zijn.
Bij het toetsen van provisies zal de AFM onder meer beoordelen of de provisie in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden, afhankelijk is van volumes en afwijkt van wat in de markt gebruikelijk is. Verder vindt de toezichthouder de onderlinge relatie tussen aanbieder en intermediair (zeggenschap) van belang alsmede eventuele afhankelijkheid (bijvoorbeeld door een lening of betalingsachterstand in de rekening-courant).
Brancheorganisaties kunnen vóór 19 juni aangeven op welke punten zij zich wel of niet kunnen vinden in de leidraad voorstellen voor verbeteringen doen op het mailadres provisies@afm.nl.

Reageer op dit artikel