nieuws

Zorgverzekeraars schrijven in 2008 nog rode cijfers

Archief

De ziektekostenverzekeraars hebben 2008 afgesloten met een negatief resultaat van _ -72,5 (-141) mln.

 

Er is wel duidelijk een verbetering waar te nemen, zo blijkt uit cijfers van toezichthouder DNB. Het technisch resultaat op de basisverzekering bedraagt _ -186 (-401) mln. Aan premies voor de basisverzekering is in totaal _ 29,7 (28,5) mld geboekt; de totale premieomzet kwam uit op _ 33,5 (32,1) mld. De brutoschadelast is – vooral door de basisverzekering – gestegen tot _ 31,3 (31,1) mld. Het totaal technisch resultaat (basis en aanvullend) bedraagt _ 151 (-104) mln. Met name door slechtere beleggingsopbrengsten (_ -242 mln tegen _ -37 mln over 2007) is het resultaat voor belastingen uiteindelijk toch negatief, maar wel beter dan over 2007.

 

  &nbspDe solvabiliteitsmarge bij de zorgverzekeraars is verslechterd ten opzichte van 2007 en kwam uit op _ 5,3 (5,6) mld, vereist is _ 2,7 mld.

 

Reageer op dit artikel