nieuws

Zorgverzekeraars rapporteerden te weinig verzekerden

Archief

Ruim 170.000 mensen waren in 2008 niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit cijfer valt aanzienlijk lager uit dan die in de voorgaande twee jaar: 240.000 (2006) en 230.000 (2007). Dit is te verklaren uit de omstandigheid dat zorgverzekeraars over 2006 en 2007 een te laag aantal bij hen ingeschreven verzekerden heeft gerapporteerd.

Tweederde van de onverzekerden is allochtoon en ruim de helft van de onverzekerden is tussen de 20 en 40 jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het opvallend dat een groot aandeel onverzekerden komt uit de EU-lidstaten Bulgarije, Polen en Roemenië, maar ook uit de Verenigde Staten. "Vaak zijn zij al verzekerd in land van herkomst, maar dat neemt niet weg dat zij niet voldoen aan de verzekeringsplicht in het kader van de Zorgverzekeringswet."
Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat mannen vaker onverzekerd zijn dan vrouwen en dat geldt vooral voor de leeftijdscategorie van 25 tot 60 jaar. Van alle onverzekerden is 58% man.

Reageer op dit artikel