nieuws

Winstgevend Legal: ‘Liever deskundig dan transparant’

Archief

Waarde nieuwe productie stijgt

 

Legal & General heeft de winst vorig jaar drastisch weten te verhogen tot _ 9,6 (0,4) mln, terwijl de omzet is gedaald tot _ 215 (244) mln. Directeur Arno Dolders hamert ondertussen op het belang van deskundig advies.

 

De omzetdaling deed zich vooral voor in het laatste kwartaal van het jaar, waarin met name de koopsomproductie terugviel. Over heel 2008 bedroeg de omzet uit eenmalige premies _ 199 (228) mln; de periodieke premieomzet kwam uit op _ 15,8 (15,4) mln.

 

  &nbspHet brutoresultaat is verbeterd tot _ 12,8 (0,4) mln. De maatschappij schrijft dat toe aan de "prudente beleggingsfilosofie". "Circa twee derde van onze balans is gekoppeld aan een beleggingsverzekering, met name verzekeringen voor rekening en risico van polishouders met externe beleggingsfondsen. De rest bestaat uit traditionele verzekeringen." De inkomsten uit die producten worden vooral belegd in staatsobligaties. "Wij hebben geen vastrentende waarden die gerelateerd zijn aan hypotheken of afhankelijk zijn van hun waardeing van de status van obligatieverzekeraars. We hoeven dan ook geen voorzieningen op te nemen voor de kredietcrisis." De solvabiliteitsmarge van het bedrijf bedroeg eind vorig jaar 225%.

 

  &nbspLegal meldt verder een toename van het aandeel in de met 12% gekrompen markt voor beleggingsverzekeringen: dat bedraagt nu 17% (15,4%). Daarbij is een pensioenkoopsom van _ 145 mln uit mei, die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek in de markttotalen heeft meegerekend, niet meegeteld.

 

  &nbspDe embedded value van de portefeuille is gedaald van _ 367 mln naar _ 307 mln; de waarde van de nieuwe productie is echter toegenomen van 16% naar 19%.

 

Vertrouwen

Directeur Arno Dolders wijst, net als vele anderen, op de noodzaak om vertrouwen te herwinnen bij de consument. Een beweging naar steeds eenvoudiger producten is volgens hem niet de juiste manier om dat te bewerkstelligen: "Simpele producten beantwoorden niet meer aan de complexer wordende leefpatronen van consumenten. Indien de branche zich keert naar simpele producten, is het voorspelbaar dat op enig moment de kritiek weer komt dat de verzekeringen op het moment dat de consument daar een beroep op moet doen, niet aansluiten bij de situatie van de klant op dat moment." Producten die wél aansluiten, zullen volgens Dolders dan ook per definitie altijd meer ingewikkelde producten zijn.

 

Deskundigheid

Daaraan gekoppeld is het deskundig adviseren van die producten. "Als sector denk ik dat wij juist nu extra inspanningen moeten doen om die deskundigheid te vergroten." Dolders wil bijvoorbeeld dat aanbieders via een soort ‘educatieregeling’ ruime mogelijkheden houden om het intermediair daarin te ondersteunen.

 

  &nbspKritiek heeft Dolders, voormalig voorzitter van de Stichting Examens Financiële Dienstverlening, op de manier waarop het waarborgen van deskundigheid in de praktijk is vormgegeven. "Het heeft bijna drie jaar geduurd voordat er een eerste PE-programma lag en dat programma mag worden gevolgd via een opleiding, mits die opleiding een toetsend element bevat. Toetsing aan de hand van een examen is niet verplicht. Van toetsing door een onafhankelijk exameninstituut is vooralsnog geen sprake. Dit betekent dat de opleidingsinstituten opleidingen maken waarmee ze zo veel mogelijk klanten trekken." Dat leidt er volgens Dolders toe dat "de toezichthouder mag dweilen terwijl de wetgever de kraan open laat staan".

 

  &nbspOok het concurreren op zo weinig en makkelijk mogelijke vragen door tien exameninstituten is een kwalijke zaak: "Wellicht staat deskundigheid niet hoog genoeg op de agenda’s aan de bestuurstafels en wellicht ook onvoldoende op de agenda van de politiek."

 

uit Hilversum is gegroeid tot 17%.

  &nbspStreamer:

 

Arno Dolders: ‘De toezichthouder mag dweilen terwijl de wetgever de kraan open laat staan.’

Reageer op dit artikel